Bertil Nilsson

1933-10-16
Bertil bor på sin gård i Äljalt sedan många år tillbaka. Äljalt ligger utanför Röke i Skåne, väster om Hässleholm.

Bertil tog över gården från sina föräldrar år 1959 och har sedan dess värnat om denna idyll. Gården var en gång i tiden en mjölkstation. Industrialiseringen av jordbruket på 80-talet medförde att gården lades ner.

Idag är betesmarken utarrenderad men Bertil sköter det övriga själv. Hushållsarbete, skogsarbete och mekaniskt arbete är några av de uppgifter som han idag förgyller sin vardag med.
Hobbyn består av att restaurera olika ting. Bertil är pedantisk och ordningsam vilket avspeglar sig i allt han gör, inte minst på den Volvo 244, årsmodell 76 med VSG, som han har haft sedan den var ny.

Bertil har även arbetat som busschaufför på Swebus i 20 år. Bertil åker än idag med bussen och var den drivande kraften bakom placerandet av busshållsplatsen utanför hans gård.

Copyright © 2009 Splitsports AB, All Rights Reserved ®